Chèn:    
Tính Hiển Thị:     Module:   
Bạn đang ở :   Trang chủ
    Đăng Nhập
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP

LƯỢT TRUY CẬP
56.969

 TIN TỨC - SỰ KIỆN

8:31 SA | 14/05/2018

 Ngày 20/6/2017, tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (TNBTCNN) đã chính thức được Quốc hội thông qua, có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2018. Việc ban hành Luật TNBTCNN năm 2017 có ý nghĩa hết sức quan trọng bởi đây là một bước hoàn thiện về mặt thể chế điều chỉnh trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, tiếp tục cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền con người, quyền công dân, đồng thời, thể hiện rõ trách nhiệm của Nhà nước đối với việc củng cố, hoàn thiện hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, nền công vụ cũng như trách nhiệm của Nhà nước trước công dân.

 THANH TRA

2:51 CH | 10/04/2018

 Thông cáo báo chí kết quả công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng Quý I năm 2018

 KHIẾU NẠI - TỐ CÁO

7:34 SA | 27/04/2018

 

 PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

9:13 SA | 03/05/2018

Thực hiện Kế hoạch số 115/KH-TTCP ngày 22/01/2018 về việc đánh giá công tác, phòng chống tham nhũng năm 2017 và Quyết Định số 63/QĐ-TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ ngày 26/02/2018 về Ban hành Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2017, Thanh tra Chính phủ hướng dẫn đánh giá công tác phòng chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017 như sau:

Tài liệu hướng dẫn:LinkClick.aspx

Quyết Định số 63/QĐ-TTCP: LinkClick.aspx

  HOẠT ĐỘNG ĐẢNG, ĐOÀN THỂTHÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG

Tạp chí CS
Nông thôn mới
VBPL_KonTum
HoChiMinh

Website liên Kết