Bạn đang ở :   Trang chủ
    Đăng Nhập

 

LƯỢT TRUY CẬP
56.969

 VĂN BẢN UBND TỈNH

1:51 CH | 25/02/2022

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

 THANH TRA

1:40 CH | 29/04/2022

 Thông báo Kết luận thanh tra việc quản lý sử dụng đất rừng và đất khác; quản lý sử dụng tài chính tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp IaH’Drai

 KHIẾU NẠI - TỐ CÁO

7:14 SA | 01/06/2021

 Đổi mới và có giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

 PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

10:26 SA | 23/05/2022

 Thông tin, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Kon Tum về công tác PCTNSearch Input

   Đóng

TIN MỚI
THÔNG TIN CHUNG

 

 

Website liên Kết