Bạn đang ở :   Trang chủ
    Đăng Nhập

 

Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP

LƯỢT TRUY CẬP
56.969

 TIN TỨC - SỰ KIỆN

9:06 SA | 01/04/2021

 Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

 THANH TRA

9:22 SA | 01/04/2021

 Vào lúc 14h00p, ngày 25/02/2021, tại Hội trường Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 106/QĐ-TTr ngày 23/10/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh Kon Tum tiến hành công bố Kết luận thanh tra của Chánh Thanh tra về việc thanh tra toàn diện trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng; quản lý tài chính giai đoạn 2018-2019.

 KHIẾU NẠI - TỐ CÁO

4:28 CH | 18/10/2019

 Thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ

 PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

9:09 SA | 01/04/2021

 Niêm yết công khai bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu của công chức Thanh tra tỉnhTIN MỚI
THÔNG TIN CHUNG

 

 

Website liên Kết