Bạn đang ở :   Trang chủ
    Đăng Nhập

 

LƯỢT TRUY CẬP
56.969

 VĂN BẢN UBND TỈNH

1:51 CH | 25/02/2022

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

 THANH TRA

1:40 CH | 29/04/2022

 Thông báo Kết luận thanh tra việc quản lý sử dụng đất rừng và đất khác; quản lý sử dụng tài chính tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp IaH’Drai

 KHIẾU NẠI - TỐ CÁO

7:14 SA | 01/06/2021

 Đổi mới và có giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

 PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

9:38 SA | 30/08/2021

     Thanh tra Chính phủ ban hành Quyết định số 450/QĐ-TTCP ngày 20/8/2021  về Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”. Đồng thời, tổ chức Lễ phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng”.https://thanhtra.gov.vn/web/guest/xem-chi-tiet/ /asset_publisher//Content/phat-ong-cuoc-thi-tim-hieu-phap-luat-ve-phong-chong-tham-nhung-?6390763Search Input

   Đóng

TIN MỚI
THÔNG TIN CHUNG

 

 

Website liên Kết