Bạn đang ở :   Trang chủ
    Đăng Nhập

 

LƯỢT TRUY CẬP
56.969

 VĂN BẢN UBND TỈNH

9:22 SA | 07/12/2021

 Kế hoạch Triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các Sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Kon Tum (DDCI) năm 2021

 THANH TRA

9:01 SA | 26/10/2021

 THÔNG BÁO Kết luận thanh tra tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glei

 KHIẾU NẠI - TỐ CÁO

7:14 SA | 01/06/2021

 Đổi mới và có giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

 PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

9:38 SA | 30/08/2021

     Thanh tra Chính phủ ban hành Quyết định số 450/QĐ-TTCP ngày 20/8/2021  về Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”. Đồng thời, tổ chức Lễ phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng”.https://thanhtra.gov.vn/web/guest/xem-chi-tiet/ /asset_publisher//Content/phat-ong-cuoc-thi-tim-hieu-phap-luat-ve-phong-chong-tham-nhung-?6390763Search Input

   Đóng

TIN MỚI
THÔNG TIN CHUNG

 

 

Website liên Kết