Bạn đang ở :   Giới thiệu > Sơ đồ tổ chức
    Đăng Nhập

 

  

STT

TÊN PHÒNG

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Chánh Thanh tra (A Vượng)

0260.3865694

2

Phó Chánh Thanh tra (Lê Văn Trạm)

0260.3917232

3

Phó Chánh Thanh tra (Trương Quang Việt)

0260.3863527

4

Phó Chánh Thanh tra (Trần Minh Tuấn)

0260.3866286

5

Văn Phòng

0260.3862200; 0260.3917619; 0260.3863528;

6

Phòng Thanh tra 1

0260.3863525

7

Phòng Thanh tra 2

0260.3866286

8

Phòng Thanh tra 3

0260.3863526

9

Phòng Thanh tra 4

0260.3867858

10

Phòng Giám sát, Kiểm tra & Xử lý sau thanh tra

 

11

Phòng Tiếp Dân

0260.3866287

 

 


TIN MỚI
THÔNG TIN CHUNG