Bạn đang ở :   Giới thiệu > Trụ sở Thanh tra tỉnh
    Đăng Nhập

Trụ sở Thanh tra tỉnh Kon Tum

   Đóng
 THANH TRA TỈNH KON TUM

 

 Địa chỉ:

 144 - Bà Triệu - TP Kon Tum - Tỉnh Kon Tum

 Điện thoại:

 0260.3862200

 Fax:

 0260.3862200

 Email:

 thanhtratinh-kontum@chinhphu.vn

ttt@kontum.gov.vn