Kế hoạch thanh tra cơ quan hành chính, sự nghiệp

   Đóng
10:45 SA | 17/03/2020

 Sắp xếp Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020

8:10 SA | 17/03/2020

 Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Thanh tra tỉnh Kon Tum


TIN MỚI
THÔNG TIN CHUNG