Đăng Nhập

Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp

   Đóng
DOANH NGHIỆP

Sắp xếp Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020

 Sắp xếp Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020

 Công văn số 70/TTr-P1, ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chánh Thanh tra tỉnh V/v sắp xếp Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020

Tải về

Phụ lục

Tải về

Quyết định số 40/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum V/v sắp xếp kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020

Tải về

Phụ lục

Tải về

Đăng bởi : . administrator Ngày đăng : 17/03/2020 Lượt xem : 6948
Quay Về