Đăng Nhập

Kết quả thanh tra, kiểm tra về công tác thanh tra

   Đóng
7:38 SA | 11/01/2021

 THÔNG BÁO Kết luận Thanh tra Về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng; về tài chính-kế toán; việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước; thanh tra toàn diện trong công tác quản lý, bảo vệ rừng; phòng chống cháy rừng tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô

1:58 CH | 06/01/2021

 THÔNG BÁO Kết luận thanh tra tại UBND huyện Ngọc Hồi và các đơn vị trực thuộc

10:20 SA | 10/12/2020

 THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra từ năm 2017 - 2019

2:01 CH | 31/08/2020

 THÔNG BÁO Kết luận thanh tra việc triển khai, tổ chức thực hiện Dự án khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng khu vực phía Tây Quốc lộ 14 (đoạn từ Chùa Kỳ Quang đến đường dây 500 Kv), thôn 3, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà

10:26 SA | 06/07/2020

 THÔNG BÁO Kết luận thanh tra chuyên đề diện rộng việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh trên địa bàn tỉnh

10:15 SA | 06/07/2020

THÔNG BÁO Kết luận thanh tra Về việc thanh tra tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy

9:59 SA | 26/03/2020

THÔNG BÁO Kết luận thanh tra Về việc thanh tra tại UBND huyện IaH’Drai và các đơn vị trực thuộc UBND huyện

9:54 SA | 18/03/2020

 Thông báo Kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện trong việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn trên lĩnh vực đất đai; trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại UBND huyện Kon Plông

9:51 SA | 18/03/2020

THÔNG BÁO Kết luận thanh tra việc đầu tư các công trình vệ sinh, nước sạch tại các trường học trên địa bàn huyện Kon Rẫy


TIN MỚI
THÔNG TIN CHUNG