Đăng Nhập

Kết quả thanh tra, kiểm tra về công tác thanh tra

   Đóng
THANH TRA

THÔNG BÁO Kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện trong việc thực hiện chính sách, pháp luật vànhiệm vụ, quyền hạn trên lĩnh vực đất đai; trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tốcáo và phòng, chốngtham nhũng tại UBNDhuyệnKonPlong

 Thông báo Kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện trong việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn trên lĩnh vực đất đai; trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại UBND huyện Kon Plông

 Tải về

Đăng bởi : . administrator Ngày đăng : 18/03/2020 Lượt xem : 4859
Quay Về

TIN MỚI
THÔNG TIN CHUNG