Đăng Nhập

Kết quả thanh tra, kiểm tra về công tác thanh tra

   Đóng
THANH TRA

Kết luận thanh tra về việc thanh tra các Dự án phát triển nuôi heo địa phương được thực hiện trên địa bàn huyện Kon Plong thuộc các Chương trình 135 và 30A năm 2020

 Kết luận thanh tra về việc thanh tra các Dự án phát triển nuôi heo địa phương được thực hiện trên địa bàn huyện Kon Plong thuộc các Chương trình 135 và 30A năm 2020

 Kết luận

Đăng bởi : . administrator Ngày đăng : 08/02/2022 Lượt xem : 2890
Quay Về