Đăng Nhập

Kết quả thanh tra, kiểm tra về công tác thanh tra

   Đóng
THANH TRA

Thông báo Kết luận thanh tra việc quản lý sử dụng đất rừng và đất khác; quản lý sử dụng tài chính tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp IaH’Drai

 Thông báo Kết luận thanh tra việc quản lý sử dụng đất rừng và đất khác; quản lý sử dụng tài chính tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp IaH’Drai

 Tải về

Đăng bởi : . administrator Ngày đăng : 29/04/2022 Lượt xem : 5339
Quay Về