Đăng Nhập

Kết quả thanh tra, kiểm tra về công tác thanh tra

   Đóng
THANH TRA

Thông báo Kết luận thanh tra tại UBND huyện Đăk Glei và các đơn vị trực thuộc

 Thông báo Kết luận thanh tra tại UBND huyện Đăk Glei và các đơn vị trực thuộc

 Kết luận

PL1

PL2

PL3

PL4

PL5

PL6

PL7

PL8

PL9

Đăng bởi : . administrator Ngày đăng : 14/11/2022 Lượt xem : 1375
Quay Về