Đăng Nhập

Kết quả thanh tra, kiểm tra về công tác thanh tra

   Đóng
THANH TRA

Thông báo Kết luận thanh tra tại UBND huyện Sa Thầy và các đơn vị trực thuộc huyện

 Thông báo Kết luận thanh tra tại UBND huyện Sa Thầy và các đơn vị trực thuộc huyện

 Tải về

Đăng bởi : . administrator Ngày đăng : 01/12/2022 Lượt xem : 569
Quay Về