Đăng Nhập
VĂN BẢN UBND TỈNH

Kế hoạch Triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các Sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Kon Tum (DDCI) năm 2021

 Kế hoạch Triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các Sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Kon Tum (DDCI) năm 2021

 Kế hoạch

Phụ lục

Đăng bởi : . administrator Ngày đăng : 07/12/2021 Lượt xem : 4670
Quay Về