Bạn đang ở :   Thông tin hoạt động
    Đăng Nhập

 

   Đóng
KHIẾU NẠI - TỐ CÁO

Kiểm thử phần mềm “Cơ sở dữ liệu quốc gia về KNTC”

 

 Thực hiện Quyết định số 1561/QĐ-TTCP ngày 11/7/2013 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc phê duyệt dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về KN, TC”, sáng ngày 13/11, tại TTCP, Trung tâm Thông tin đã tổ chức thực hiện kiểm thử, vận hành phần mềm nội bộ “Cơ sở dữ liệu quốc gia về KN, TC”.Tham dự có đại diện chủ đầu tư - Vụ trưởng, Giám đốc Trung tâm Thông tin Nguyễn Đức Thắng; Nhà thầu - Công ty liên doanh Savis HPT cùng đại diện lãnh đạo và các cán bộ làm công tác chuyên môn thuộc các cục, vụ, đơn vị TTCP.

Phần mềm nội bộ “Cơ sở dữ liệu quốc gia về KN, TC” là phần mềm được triển khai với hệ thống cơ sở dữ liệu cài đặt duy nhất tại Thanh tra Chính phủ nhằm từng bước khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo như khắc phục tình trạng đơn thư trùng lắp, đơn thư sẽ tập trung về một đầu mối, đảm bảo tính chính xác của các số liệu báo cáo và hỗ trợ cho việc điều hành trực tuyến. Các nội dung kiểm thử phần mềm do Nhà thầu là Công ty liên doanh Savis HPT lập dựa trên hồ sơ hoàn công và ý kiến chấp thuận của Chủ đầu tư là Trung tâm Thông tin như: khả năng phần mềm cung cấp các chức năng đáp ứng được nhu cầu sử dụng; kiểm thử tính hiệu năng, mức độ sử dụng tài nguyên, khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng của phần mềm khi làm việc trong điều kiện cụ thể; kiểm thử tính an toàn...

IMG_18581.jpg

Phát biểu tại cuộc họp, Giám đốc Ban quản lý dự án, Vụ trưởng, Giám đốc Trung tâm Thông tin Nguyễn Đức Thắng cho biết, phần mềm “Cơ sở dữ liệu quốc gia về KN, TC” là phần mềm nội bộ có chức năng hỗ trợ nghiệp vụ tiếp dân, xử lý và giải quyết đơn thư cho ngành Thanh tra. Qua kiểm thử, Vụ trưởng, Giám đốc Trung tâm Thông tin cũng mong rằng, các cán bộ thuộc đơn vị tham gia tích cực cho ý kiến đóng góp, bổ sung về giao diện, chức năng, quy trình nghiệp vụ của phần mềm nhằm nâng cao chất lượng và tính thân thiện của phần mềm trước khi đi vào sử dụng./.

                    Theo: thanhtra.gov.vn

Đăng bởi : thanhtra tinh Ngày đăng : 16/11/2015 Lượt xem : 10275
Quay Về