Bạn đang ở :   Thông tin hoạt động
    Đăng Nhập

 

   Đóng
PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Tổng hợp các nghiên cứu về phòng, chống tham nhũng trong hoạt động kinh doanh tại Việt Nam

Trong khuôn khổ triển khai thực hiện Dự án do Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Việt Nam tài trợ, ngày 22/12/2016, tại Vĩnh Phúc, Thanh tra Chính phủ và Đại sứ quán Vương quốc Anh đã tổ chức Hội thảo tổng hợp những kết quả nghiên cứu về phòng, chống tham nhũng trong hoạt động kinh doanh ở Việt Nam. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh, Phó Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Steph Lysaght đồng chủ trì với sự tham gia của đại diện một số bộ, ngành, cơ quan TW, một số doanh nghiệp cùng các tổ chức và hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước, một số tổ chức quốc tế tại Việt Nam và các chuyên gia tư vấn.​

Thực hiện Dự án “Hỗ trợ kỹ thuật cho Chính phủ Việt Nam rà soát để hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về chống tham nhũng trong kinh doanh ở Việt Nam nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng minh bạch, bền vững” do Đại sứ quán Vương quốc Anh tài trợ, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức các hội thảo về một số nội dung như: Vai trò và nâng cao vai trò của xã hội trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng; kết quả rà soát kinh nghiệm quốc tế về PCTN trong hoạt động kinh doanh; kinh nghiệm quốc tế về nâng cao liêm chính trong hoạt động kinh doanh và những vấn đề đặt ra với Việt Nam…

Trên cơ sở những nghiên cứu thực tiễn, các ý kiến tham vấn qua các hội thảo nhóm chuyên gia nghiên cứu đã tổng hợp và đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) như: Mở rộng phạm vi điều chỉnh của luật sang các tổ chức, doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước; bổ sung hành vi tham nhũng được thực hiện giữa các chủ thể kinh doanh ngoài nhà nước; bổ sung quy định xử lý vi phạm; đề xuất hoàn thiện một số luật khác có liên quan đến phòng, chống tham nhũng trong kinh doanh như Luật Doanh nghiệp, Bộ Luật Hình sự; Luật Chứng khoán và Luật các tổ chức tín dụng… 

IMG_3856.JPG
Lưu Bình Nhưỡng, Uỷ viên  thường trực Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội phát biểu 

Có nhiều ý kiến của các đại biểu tập trung vào những vấn đề cần làm rõ tại sao phải đưa khu vực ngoài nhà nước vào Luật PCTN sửa đổi; phạm vi đưa vào đến đâu; đưa những nội dung gì…  

Trên cơ sở những ý kiến đóng góp của các chuyên gia phản biện cũng như của các đại biểu đại diện cho một số ngành, lĩnh vực, nhóm nghiên cứu sẽ tổng hợp để hoàn chính dự thảo báo cáo nhằm xây dựng được một báo cáo nghiên cứu có chất lượng giúp Thanh tra Chính phủ xây dựng, hoàn chỉnh Dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi, đặc biệt tập trung đưa ra những đề xuất xây dựng các quy định về PCTN trong kinh doanh ở khu vực ngoài nhà nước.

IMG_3850.JPG

theo: thanhtra.gov.vn

Đăng bởi : thanhtra tinh Ngày đăng : 26/12/2016 Lượt xem : 12682
Quay Về