Bạn đang ở :   Thông tin hoạt động
    Đăng Nhập

 

   Đóng
PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
Cho ý kiến Dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (Sửa đổi)
Cho ý kiến Dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (Sửa đổi)

Cho ý kiến Dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)

Ngày 08/06/2016, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu đã chủ trì phiên họp  Ban soạn thảo và Tổ biên tập Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) để lấy ý kiến về việc chỉnh sửa một số nội dung của Dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) theo tinh thần Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 3, Khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Cùng dự có Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh; Thứ trưởng bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng; Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cùng thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập đến từ các bộ, ngành TW.

 Thay mặt Ban soạn thảo, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh trình bày 5 nhóm nội dung chỉnh sửa theo tinh thần Kết luận số 10 của Bộ Chính trị của Thường trực Ban soạn thảo, Tổ biên tập Dự án Luật của TTCP gồm: Nhóm giải pháp nâng cao vai trò, trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu; Nhóm giải pháp tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ cán bộ, đảng viên; hoàn thiện, thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức, cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Nhóm giải pháp về kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ; Nhóm giải pháp về tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng; Nhóm giải pháp về từng bước mở rộng hoạt động phòng, chống tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước; mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng.

IMG_4395.JPG
Các đại biểu phát biểu ý kiến đóng góp

Tại hội nghị các đại biểu tham dự đã đóng góp nhiều ý kiến với từng nội dung chỉnh sửa cụ thể cũng như nêu một số kiến nghị, đề xuất để Ban soạn thảo, Tổ biên tập tiếp tục nghiên cứu nhằm hoàn thiện Dự án để báo cáo xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ.
IMG_4371.JPG
Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu kết luận hội nghị
 
Kết luận hội nghị, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu và yêu cầu Ban sọan thảo, Tổ biên tập tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện Dự án để Thanh tra Chính phủ  sớm báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Đăng bởi : . administrator Ngày đăng : 20/06/2017 Lượt xem : 13382
Quay Về