Bạn đang ở :   Thông tin hoạt động
    Đăng Nhập

 

   Đóng
KHIẾU NẠI - TỐ CÁO

Giới thiệu Luật Tố cáo năm 2018

   Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 được Quốc hội Khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/6/2018, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019; là công cụ pháp lý quan trọng bảo đảm và bảo vệ quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013 và có nhiều điểm mới so với Luật Tố cáo 2011.

   Thanh tra tỉnh giới thiệu đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tầng lớp nhân dân về những điểm mới của Luật Tố cáo năm 2018 và toàn văn Luật Tố cáo năm 2018. Cụ thể tại các file đính kèm:

  - Toàn văn Luật Tố cáo năm 2018;

  - Giới thiệu Luật Tố cáo năm 2018 (tài liệu kèm theo Công văn số 2849/UBND-NC ngày 10/10/2018 của UBND tỉnh)./.

 

Đăng bởi : . administrator Ngày đăng : 29/10/2018 Lượt xem : 24578
Quay Về