Bạn đang ở :   Thông tin hoạt động
    Đăng Nhập

 

   Đóng
KHIẾU NẠI - TỐ CÁO

Thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ

 Thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ

 Công văn số 524/TTr-P3 ngày 17/10/2019 của Thanh tra tỉnh

Tải về

Quyết định số 700/QĐ-TTCP ngày 09/10/2019 của Thanh tra Chính phủ

Tải về

Đăng bởi : . administrator Ngày đăng : 18/10/2019 Lượt xem : 22283
Quay Về