Đăng Nhập
10:26 SA | 23/05/2022

 Thông tin, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Kon Tum về công tác PCTN

9:38 SA | 30/08/2021

     Thanh tra Chính phủ ban hành Quyết định số 450/QĐ-TTCP ngày 20/8/2021  về Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”. Đồng thời, tổ chức Lễ phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng”.https://thanhtra.gov.vn/web/guest/xem-chi-tiet/ /asset_publisher//Content/phat-ong-cuoc-thi-tim-hieu-phap-luat-ve-phong-chong-tham-nhung-?6390763

7:18 SA | 01/06/2021

 Kỳ vọng cuối năm 2022 vào top 54 quốc gia đứng đầu về chống tham nhũng

9:09 SA | 01/04/2021

 Niêm yết công khai bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu của công chức Thanh tra tỉnh

8:28 SA | 04/11/2019

 Ban hành tài liệu hướng dẫn thực hiện NQ số 02 về Chỉ số thành phần về kiểm soát tham nhũng (B2)

8:21 SA | 04/11/2019

 Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị và văn bản triển khai thực hiện

12:14 CH | 11/09/2018

 

 

Ngày 6/9, tại Hà Nội, Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về dự án Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), nhiều ý kiến tán thành với dự thảo Luật về mở rộng phạm vi áp dụng một số biện pháp phòng ngừa tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước.
12:13 CH | 11/09/2018

 

 

Ngày 31/8, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ Việt Nam, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh đã có buổi tiếp xã giao với nhóm chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm về kê khai tài sản thu nhập do bà Lisa Le Meur – Trưởng phòng bộ phận Phòng ngừa và phát hiện, Đơn vị Kiểm soát và Thủ tục, Cơ quan cao cấp về minh bạch trong khu vực công Pháp làm trưởng đoàn.
9:13 SA | 03/05/2018

Thực hiện Kế hoạch số 115/KH-TTCP ngày 22/01/2018 về việc đánh giá công tác, phòng chống tham nhũng năm 2017 và Quyết Định số 63/QĐ-TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ ngày 26/02/2018 về Ban hành Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2017, Thanh tra Chính phủ hướng dẫn đánh giá công tác phòng chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017 như sau:

Tài liệu hướng dẫn:LinkClick.aspx

Quyết Định số 63/QĐ-TTCP: LinkClick.aspx

8:50 SA | 23/11/2017

 

Ngày 21-11, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

Trang 1 trong 4Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  Tiếp   Cuối