Bạn đang ở :   Tin chuyên ngành
    Đăng Nhập

 

   Đóng
KHIẾU NẠI - TỐ CÁO

Triển khai sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về Khiếu nại, tố cáo

 Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về Khiếu nại, tố cáo

Địa chỉ truy cập Hệ thống: csdlqgkntc.thanhtra.gov.vn

Quản trị đơn vị đăng nhập tại địa chỉ: adminkntc.thanhtra.gov.vn

Đăng bởi : . administrator Ngày đăng : 30/03/2018 Lượt xem : 4585
Quay Về


TIN MỚI
THÔNG TIN CHUNG