Bạn đang ở :   Tin tức khác > Kế hoạch
    Đăng Nhập
7:30 SA | 02/05/2019

 Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tại Thanh tra tỉnh năm 2019

3:46 CH | 04/04/2019

 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động cải cách thủ tục hành chính năm 2019 theo Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh

8:36 SA | 12/04/2018

 Ngày 28/02/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 496/KH-UBND về triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Kon Tum năm 2018