Bạn đang ở :   Tin tức khác > Kế hoạch
    Đăng Nhập
7:30 SA | 02/05/2019

 Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tại Thanh tra tỉnh năm 2019

3:46 CH | 04/04/2019

 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động cải cách thủ tục hành chính năm 2019 theo Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh

8:36 SA | 12/04/2018

 Ngày 28/02/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 496/KH-UBND về triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Kon Tum năm 2018TIN MỚI
THÔNG TIN CHUNG