Bạn đang ở :   Tin tức khác > Quyết định
    Đăng Nhập
4:00 CH | 11/07/2022

 Quyết định Ban hành Quy chế tiếp nhận, quản lý và xử lý thông tin phản ánh qua đường dây nóng của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về chi phí không chính thức