Bạn đang ở :   Tin tức khác > Thông Báo
    Đăng Nhập
LƯỢT TRUY CẬP
56.969

2:08 CH | 22/02/2021

 Chương trình công tác Thanh tra tỉnh năm 2021

3:15 CH | 23/01/2019

 Quyết định ban hành Quy chế quản lý, hoạt động Trang thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh Kon Tum

2:53 CH | 11/01/2019

 Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Chánh Thanh tra tỉnh năm 2019

2:51 CH | 11/01/2019

 Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2018

10:12 SA | 05/11/2018

 Quyết định về việc ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng Công nghệ thông tin tại Thanh tra tỉnh

8:40 SA | 01/10/2018

 Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Kon Tum 9 tháng đầu năm 2018.

2:45 CH | 21/08/2018
2:39 CH | 21/08/2018

 Ngày 10/8/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2249/UBND-TD V/v chấn chỉnh công tác tiếp công dân. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Thủ trưởng các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong việc tiếp công dân định kỳ, tiếp công dân đột xuất và tiếp công dân thường xuyên tại ngành, đơn vị, địa phương mình, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc tiếp công dân ...

8:41 SA | 15/08/2018

 Kể từ ngày 01/8/2018, Thanh tra tỉnh sử dụng chữ ký số và chứng thư số để phát hành văn bản điện tử thay thế văn bản giấy phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, hoạt động của cơ quan.

Các văn bản điện tử ứng dụng chữ ký số, chứng thư số được gửi liên thông đến các cơ quan, đơn vị qua hệ thống thư điện tử công vụ tại địa chỉ thanhtratinh-kontum@chinhphu.vn

Đề nghị các cơ quan, đơn vị thường xuyên truy cập hộp thư điện tử công vụ để nhận các văn bản./.

LinkClick.aspx

1:39 CH | 08/08/2018

 Ngày 03/7/2018, Bộ tư pháp ban hành Kế hoạch số 2416/KH-BTP về tổ chức cuộc thi "Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên" nhằm tìm kiếm, nhân rộng các sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên; đổi mới, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật.

Trang 1 trong 6Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  6  Tiếp   Cuối    

Website liên Kết


TIN MỚI
THÔNG TIN CHUNG