Bạn đang ở :   Tin tức khác > Thông Báo
    Đăng Nhập
TIN TỨC - SỰ KIỆN

Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Trung ương 11, khóa XII; chuyên đề năm 2020 “về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

 Sáng ngày 18/02/2020, Chi bộ Thanh tra tỉnh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Trung ương 11, khóa XII; chuyên đề năm 2020 “về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

 Thực hiện Kế hoạch số 04-KH/CB ngày 31-01-2020 của Chi bộ Thanh tra tỉnh về học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 khóa XII và một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch số 05-KH/CB ngày 13-02-2020 của Chi bộ Thanh tra tỉnh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020, Chi bộ Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, cơ bản của các nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 khóa XII, một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và tiếp tục nâng cao nhận thức về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.


 

Đồng chí A Vượng – Bí thư Chi bộ Thanh tra tỉnh điều hành Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đảng viên, công chức và người lao động toàn cơ quan đã nghe các văn bản của Trung ương, của tỉnh và chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Bí thư Chi bộ đề nghị toàn thể đảng viên, công chức và người lao động Thanh tra tỉnh tiếp tục nghiên cứu các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 khóa XII và một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng. Tăng cường học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện bản cam kết rèn luyện, phấn đấu năm 2020 gắn với kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên, công chức hàng năm./.

Đăng bởi : . administrator Ngày đăng : 24/02/2020 Lượt xem : 711
Quay Về


TIN MỚI
THÔNG TIN CHUNG