Bạn đang ở :   Tin tức khác > Thông Báo
    Đăng Nhập
THANH TRA

Thông báo Kết luận thanh tra tráchnhiệm của Chủtịch UBND huyện trong việc thực hiện chính sách, pháp luật vànhiệm vụ, quyền hạn trên lĩnh vực đất đai; trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tốcáo và phòng, chốngtham nhũng tại UBND huyện KonPlong

 Thông báo Kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện trong việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn trên lĩnh vực đất đai; trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại UBND huyện Kon Plông

 Tải về

Đăng bởi : . administrator Ngày đăng : 18/03/2020 Lượt xem : 1526
Quay Về


TIN MỚI
THÔNG TIN CHUNG