Bạn đang ở :   Tin tức khác > Thông Báo
    Đăng Nhập
KẾ HOẠCH

Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Kon Tum năm 2018

 Ngày 28/02/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 496/KH-UBND về triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Kon Tum năm 2018

file:FileID=2121
Đăng bởi : . administrator Ngày đăng : 12/04/2018 Lượt xem : 758
Quay Về


TIN MỚI
THÔNG TIN CHUNG