Bạn đang ở :   Tin tức khác > Thông Báo
    Đăng Nhập
THANH TRA

Lấy ý kiến của Bộ, ngành về định hướng chương trình, kế hoạch thanh tra năm 2019

 

Ngày 10/09/2018, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm đã chủ trì họp với các bộ: Y Tế; Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa Thể thao và Du lịch về xây dựng định hướng chương trình, kế hoạch thanh tra năm 2019 của Thanh tra Chính phủ cũng như Thanh tra các bộ, ngành và địa phương.

 

 

Trên cơ sở dự kiến định hướng chương trình, kế hoạch thanh tra năm 2019 của Thanh tra Chính phủ, đại diện Thanh tra các bộ đã phát biểu ý kiến bổ sung, đóng góp vào dự thảo định hướng chương trình, kế hoạch thanh tra năm 2019 của TTCP nói chung và của từng bộ nói riêng cũng như việc làm thế nào để triển khai có hiệu quả các cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng về lĩnh vực y tế, giáo dục trong năm 2019 theo chỉ đạo của Chính phủ do Thanh tra Chính phủ chủ trì.

IMG_6316.JPG

 

Phát biểu kết luận, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm đánh giá cao sự phối hợp giữa Thanh tra Chính phủ và Thanh tra các bộ, ngành, địa phương trong việc xây dựng định hướng chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm nhằm tăng cường hiệu quả, hiệu lực của công tác thanh tra, kiểm tra cũng như khắc phục tình trạng chồng chéo trong công tác thanh tra, kiểm tra giữa các cơ quan thanh tra trong hệ thống Thanh tra cũng như giữa Thanh tra với cơ quan Kiểm toán. Trên cơ sở các ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương, Thanh tra Chính phủ sẽ tổng hợp, hoàn chỉnh định hướng chương trình, kế hoạch thanh tra năm 2019 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo: thanhtra.gov.vn 

Đăng bởi : . administrator Ngày đăng : 11/09/2018 Lượt xem : 2342
Quay Về


TIN MỚI
THÔNG TIN CHUNG