Bạn đang ở :   Tin tức khác > Thông Báo
    Đăng Nhập
THANH TRA

Kết luận thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, xây dựng và phát triển rừng; việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại Ban Quản lý Vườn Quốc gia Chư Mom Ray

 Kết luận thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, xây dựng và phát triển rừng; việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại Ban Quản lý Vườn Quốc gia Chư Mom Ray

 

 File đính kèm

Đăng bởi : . administrator Ngày đăng : 03/01/2019 Lượt xem : 5971
Quay Về


TIN MỚI
THÔNG TIN CHUNG