Bạn đang ở :   Tin tức khác > Thông Báo
    Đăng Nhập
THANH TRA

Công bố Quyết định thanh tra tại Ủy ban nhân dân huyện Kon Plong và các đơn vị trực thuộc UBND huyện

Ngày 10/4/2019, tại trụ sở HĐND – UBND huyện KonPlong, Thanh tra tỉnh đã công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn trên lĩnh vực đất đai; thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại UBND huyện KonPlong và các đơn vị trực thuộc UBND huyện.

 

 

Ông A Vượng - Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh dự công bố quyết định.

Theo Quyết định số 39/QĐ-TTr ngày 04/4/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh, Đoàn Thanh tra gồm 5 thành viên do ông  Bùi Thái Dũng, Trưởng phòng Thanh tra 2 làm Trưởng đoàn. Thời kỳ thanh tra từ năm 2016 đến năm 2018, thời gian 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra. Tại buổi làm việc còn có sự tham gia của Sở Nội vụ cùng tiến hành công bố Quyết định số 69/QĐ-SNV ngày 09/4/2019 của Giám đốc Sở Nội vụ.

 

Phát biểu chỉ đạo, Chánh Thanh tra tỉnh A Vượng đề nghị: UBND huyện cung cấp đầy đủ các tài liệu có liên quan theo yêu cầu của Đoàn Thanh tra, bố trí nơi làm việc, cử cán bộ phụ trách các lĩnh vực có liên quan đến nội dung thanh tra phối hợp với Đoàn Thanh tra, sắp xếp bố trí thời gian làm việc cụ thể để vừa hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị và công việc của Đoàn Thanh tra; Trưởng Đoàn Thanh tra chỉ đạo các Tổ trưởng, thành viên Đoàn Thanh tra tiến hành thanh tra phải tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật cũng như các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động của Đoàn Thanh tra, khi thanh tra không làm cản trở đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra và những tổ chức cá nhân có liên quan./.

 

Đăng bởi : . administrator Ngày đăng : 16/04/2019 Lượt xem : 5237
Quay Về


TIN MỚI
THÔNG TIN CHUNG