Bạn đang ở :   Tin tức khác > Thông Báo
    Đăng Nhập
TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT VỀ PCTN

Tài liệu quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021

 Tài liệu quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021

1. Luật số 36/2018/QH14, ngày 20/11/2018 của Quốc Hội ban hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

Tải về

2. Nghị định số 59/2019/NĐ-CP, ngày 1/7/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

Tải về

3. Công văn số 298/CP-V.I, ngày 22/7/2019 của Chính phủ V/v đính chính Nghị định số 59/2019/NĐ-CP.

Tải về

4. Tài liệu giới thiệu Luật Phòng, chống tham nhũng (do Vụ Phổ biến Giáo dục Pháp luật thuộc Bộ Tư pháp phối hợp với vụ Pháp chế thuộc Thanh tra Chính phủ biên soạn).

Tải về

5. Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021" trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Tải về

6. Kế hoạch số 2451/KH-UBND, ngày 19/9/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Tải về

Đăng bởi : . administrator Ngày đăng : 04/10/2019 Lượt xem : 511
Quay Về


TIN MỚI
THÔNG TIN CHUNG