Bạn đang ở :   Tin tức khác > Thông Báo
    Đăng Nhập
2:10 CH | 05/01/2018

 Thông cáo báo chí Kết quả thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2017

8:45 SA | 02/10/2017

 Thông cáo báo chí Kết quả thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2017

1. Công tác thanh tra, kiểm tra

Trong 9 tháng đầu năm 2017, Ngành Thanh tra tỉnh Kon Tum kết thúc 85 cuộc thanh tra trên lĩnh vực quản lý tài chính - kế toán; đầu tư xây dựng; phòng, chống tham nhũng; quản lý, sử dụng và mua sắm tài sản công; quản lý, bảo vệ và phát triển rừng... Qua thanh tra phát hiện số tiền sai phạm 8.689.039.744  đồng, đã kiến nghị thu hồi nộp NSNN 1.648.430.466 đồng, thu hồi về cho đơn vị 420.085.820 đồng và một số kiến nghị xử lý khác 6.620.523.458  đồng  

. Xử phạt vi phạm hành chính

9:06 SA | 29/06/2017

 Quyết định về việc công chức nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP, ngày 20/11/2014 của Chính phủ

4:09 CH | 23/06/2017

 

 THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Kết quả thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2017

Thông tin về chuyển đổi mã vùng
8:40 SA | 22/06/2017

 Thông tin về chuyển đổi mã vùng

Kế hoạch chuyển đổi mã vùng điện thoại là một bước trong việc triển khai thực hiện Quy hoạch kho số viễn thông đã được ban hành năm 2014. Một trong những mục tiêu cơ bản đặt ra đối với việc xây dựng và thực hiện quy hoạch kho số viễn thông là đáp ứng nhu cầu phát triển của thông tin di động tiếp tục bùng nổ trong giai đoạn tới. Việc chuyển đổi mã vùng điện thoại của chính ta hiện nay là cần thiết và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Nội dung chuyển đổi mà vùng như sau:

1. Lộ trình chuyển đổi mã vùng giai đoạn 3:

- Thời gian bắt đầu chuyển đổi mã vùng vào 00 giờ 00 phút ngày 17/6/2017;

- Thời gian quay số song song từ 00 giờ 00 phút ngày 17/6/2017 đến 23 giờ 59 phút ngày 31/8/2017;

- Thời gian duy trì âm thông báo từ 00 giờ 00 phút ngày 17/7/2017 đến 31/8/2017.

2. Khi thực hiện cuộc gọi liên tỉnh hoặc từ mạng di động đến số thuê bao cố định tại các tỉnh, thành phố thay đổi mã vùng thừ vẫn quay số "0" (số mào đầu quốc gia) trước mã vùng mới như các quay số "o" trước mã vùng cũ trước đây.

 

 

Thông cáo báo chí kết quả thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý I năm 2017
4:22 CH | 18/04/2017

 https://drive.google.com/file/d/0B5eCyzGqzE_oaDlFTGlSeGl0SXc/view?usp=sharing

12:17 CH | 09/09/2016

Hướng dẫn triển khai báo cáo đánh giá công tác PCTN năm 2016

4:02 CH | 04/01/2016
1:45 CH | 09/12/2015
1:44 CH | 09/12/2015
Trang 6 trong 10Đầu tiên    Trước   1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  Tiếp   Cuối    


TIN MỚI
THÔNG TIN CHUNG