Bạn đang ở :   Tin tức khác > Thông Báo
    Đăng Nhập
1:44 CH | 03/12/2014

 

1:43 CH | 03/12/2014

 

10:21 SA | 14/11/2014

 

2:42 CH | 03/11/2014

 

3:27 CH | 30/09/2014
7:59 SA | 19/09/2014

Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thanh tra quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

2:10 CH | 17/09/2014

Thanh tra Chính phủ gửi các bộ, ngành, địa phương tài liệu ​phục vụ Hội nghị trực tuyến: Quán triệt, triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 35/CT-TW của Bộ Chính trị,  Luật Tiếp công dân và Nghị định 64 của Chính phủ​. 

10:35 SA | 16/09/2014

Quyết định ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Thanh tra tỉnh

9:20 SA | 10/07/2014

Sơ kết công tác thanh tra 06 tháng đầu năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2014 (TTCP).

1:31 CH | 09/05/2014

Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định sô 90/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2013 của Chính phủ quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Tải về

Trang 8 trong 10Đầu tiên    Trước   3  4  5  6  7  [8]  9  10  Tiếp   Cuối    


TIN MỚI
THÔNG TIN CHUNG