Đăng Nhập
TIN TỨC - SỰ KIỆN

Hội nghị Tổng kết công tác ngành Thanh tra tỉnh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Hội nghị Tổng kết công tác ngành Thanh tra tỉnh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

 Chiều ngày 20/01/2020, Thanh tra tỉnh đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác ngành Thanh tra tỉnh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 tại hội trường Thanh tra tỉnh.


 

Đồng chí A Vượng - Chánh Thanh tra tỉnh điều hành Hội nghị

 

Dự Hội nghị có đồng chí A Vượng, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh; đại diện Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, lãnh đạo Thanh tra tỉnh; Chánh, Phó Chánh Thanh tra các sở, ban, ngành, huyện, thành phố; Trưởng, phó các Phòng Thanh tra tỉnh.


Các đại biểu tham dự Hội nghị

Trong năm 2019, ngành Thanh tra tỉnh đã có nhiều cố gắng, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, triển khai thực hiện nhiệm vụ đã đạt được những kết quả tích cực. Toàn ngành Thanh tra tỉnh triển khai 303 cuộc thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực; đã kết thúc 272 cuộc và đang thực hiện 31 cuộc. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện số tiền sai phạm 8.955.153.009 đồng1062,2 m2 đất, đã kiến nghị thu hồi nộp NSNN 2.678.536.527 đồng, thu hồi về cho đơn vị 827.787.577 đồng, thu hồi nộp vào ngân sách Trung ương 358.371.900 đồng, thu hồi về Ban Quản lý dự án Giảm nghèo khu vực Tây nguyên tỉnh Kon Tum 47.643.750 đồng, truy thu thuế 2.073.192.834 đồng và một số kiến nghị xử lý khác 2.969.620.421 đồng, kiến nghị xử lý 1062,2 m2 đất. Xử phạt vi phạm hành chính 1.069.890.057 đồng. Kiến nghị chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Kon Tum để điều tra xử lý 01 vụ việc. Đến nay, các đơn vị sai phạm đã nộp NSNN 2.417.881.696 đồng, đạt tỷ lệ 90,2%, số còn lại 260.654.831 đồng chủ yếu các cuộc thanh tra mới kết thúc và tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với 15 tập thể và 33 cá nhân, kỷ luật hình thức khiển trách đối với 04 cá nhân, kỷ luật hình thức cách chức 01 cá nhân. Ngoài ra đã xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức cảnh cáo đối với 04 doanh nghiệp. Tại trụ sở tiếp công dân các cấp, các ngành trong tỉnh đã tiếp 710 lượt/743 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, trong đó: Trụ sở Tiếp công dân tỉnh tiếp 233 lượt người (tiếp thường xuyên 141 lượt người, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp định kỳ 92 lượt người,); các sở, ban, ngành tiếp thường xuyên 98 lượt người (tiếp thường xuyên 92 lượt người, tiếp định kỳ 06 lượt người); UBND các huyện, thành phổ tiếp 249 lượt/256 người (tiếp thường xuyên 82 lượt người, Chủ tịch UBND cấp huyện tiếp định kỳ 167 lượt/174 người); các xã, phường, thị trấn tiếp 130 lượt người (tiếp thường xuyên 30 lượt người, Chủ tịch UBND cấp xã tiếp định kỳ 100 lượt người). Toàn tỉnh đã tiếp nhận 1.091 đơn, gồm: 76 đơn khiếu nại, 83 đơn tố cáo và 932 đơn kiến nghị, phản ánh. Tỉ lệ giải quyết đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các ngành, các cấp đạt 86,69% (567/654 đơn).

Tại Hội nghị, Thanh tra tỉnh, thanh tra sở, ngành thuộc tỉnh, huyện và thành phố đã thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để tìm ra giải pháp tháo gỡ, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác trong thời gian tới.Các đồng chí tham dự Hội nghị thảo luận

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí A Vượng, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được của ngành Thanh tra tỉnh trong năm 2019, đồng thời yêu cầu ngành tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Triển khai thực hiện nghiêm kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020, nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc thanh tra, kiểm tra; tăng cường đôn đốc thực hiện các kết luận sau thanh tra; Thực hiện việc rà soát, xử lý chồng chéo trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra hằng năm của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Tham mưu giải quyết hiệu quả các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, phức tạp; Thực hiện tốt việc công khai kết luận, kết quả xử lý các vụ việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và phòng, chống tham nhũng trên Cổng, Trang thông tin điện tử và các phương tiện thông tin truyền thông của tỉnh.

Kết thúc Hội nghị, Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị toàn ngành nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2020./.

 

Đăng bởi : . administrator Ngày đăng : 31/01/2020 Lượt xem : 637
Quay Về


TIN MỚI
THÔNG TIN CHUNG