Đăng Nhập
TIN TỨC - SỰ KIỆN

Hội nghị tổng kết công tác ngành Thanh tra tỉnh Kon Tum năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
Chiều ngày 19/7/2019, Thanh tra tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 ngành Thanh tra tỉnh Kon Tum tại hội trường Thanh tra tỉnh 

 

Dự Hội nghị có ông A Vượng, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh; Lãnh đạo Thanh tra tỉnh; Chánh, Phó Chánh Thanh tra các sở, ngành thuộc tỉnh, huyện và thành phố.

Ngành Thanh tra tỉnh đã có nhiều cố gắng, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, triển khai thực hiện nhiệm vụ đã đạt được những kết quả tích cực. 6 tháng đầu năm 2019, toàn ngành Thanh tra tỉnh triển khai 144 cuộc thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực; đến nay đã kết thúc 104 cuộc. Qua thanh tra phát hiện sai phạm 3.853.600.521 đồng và 474,2m2 đất; kiến nghị thu hồi nộp NSNN 1.640.451.682 đồng, thu hồi về cho đơn vị 174.282.464 đồng, thu hồi về BQL dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh Kon Tum 47.643.750 đồng, truy thu thuế 574.841.350 đồng, kiến nghị xử lý khác 1.416.381.275 đồng và kiến nghị xử lý 474,2 m2 đất. Tại trụ sở tiếp công dân tỉnh tiếp 87 lượt người (tiếp thường xuyên 57 lượt người, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp định kỳ 30 lượt người); tại các sở, ban, ngành tiếp 31 lượt người (tiếp thường xuyên 29 lượt người, Thủ trưởng đơn vị tiếp định kỳ 02 lượt người); UBND các huyện, thành phố tiếp 100 lượt/111 người (tiếp thường xuyên 34 lượt/38 người, Chủ tịch UBND cấp huyện tiếp định kỳ 66 lượt/73 người); UBND các xã, phường, thị trấn tiếp 61 lượt người (tiếp thường xuyên 30 lượt người, Chủ tịch UBND cấp xã tiếp đinh kỳ 31 lượt người). Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp nhận 480 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phán ánh của công dân (trong đó: 200/480 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chức năng và đơn nặc danh, mạo danh, chiếm tỷ lệ 41,7% tổng số đơn; số đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền phải xem xét, giải quyết của các cấp, các ngành là 280/480 đơn, chiếm tỷ lệ 58,3% tổng số đơn tiếp nhận).

Tại Hội nghị, Thanh tra tỉnh, thanh tra sở, ngành thuộc tỉnh, huyện và thành phố đã thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để tìm ra giải pháp tháo gỡ, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chánh Thanh tra tỉnh đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được của ngành Thanh tra tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2019, đồng thời yêu cầu ngành tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Triển khai thực hiện nghiêm kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019, nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc thanh tra, kiểm tra; tăng cường đôn đốc thực hiện các kết luận sau thanh tra; Thanh tra tỉnh chủ trì thực hiện việc rà soát, xử lý chồng chéo trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra hằng năm của các ngành các cấp đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Tham mưu giải quyết hiệu quả các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, phức tạp.

Kết thúc buổi Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Thanh tra tỉnh và toàn thể công chức ngành thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị toàn ngành nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác những tháng cuối năm 2019./.

Đăng bởi : . administrator Ngày đăng : 31/07/2019 Lượt xem : 1759
Quay Về


TIN MỚI
THÔNG TIN CHUNG