Bạn đang ở :   Văn Bản Pháp Luật > Hiến pháp
    Đăng Nhập
 Thể LoạiTiêu ĐềMô Tả 
 Hiến pháp năm 1992 - số 68-LCT/HĐNN8Bản Hiến pháp này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nan khoá VIII, kỳ họp thứ 11 nhất trí thông qua trong phiên họp ngày 15 tháng 4 năm 1992, hồi 11 giờ 45 phút.Tải Xuống
 Hiến pháp năm 2013Hiến pháp năm 2013 ngày 28/11/2013Tải Xuống
 Hiến pháp năm 1980 - số 248-LCTBản Hiến pháp này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VI, kỳ họp thứ 7, nhất trí thông qua trong phiên họp ngày 18 tháng 12 năm 1980, hồi 15 giờ 25 phút.Tải Xuống
 Hiến pháp năm 1946Bản Hiến pháp này đã được Quốc hội Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thông qua ngày 09 tháng 11 năm 1946Tải Xuống
 Hiến pháp năm 1959Bản Hiến pháp này đã được Quốc hội NướcViệt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thông qua ngày 31 tháng 12 năm 1959Tải Xuống