Bạn đang ở :   Văn Bản Pháp Luật > Nghị định
    Đăng Nhập
 Thể LoạiTiêu ĐềMô Tả 
Nghị địnhNghị định số 76/2012/NĐ-CP ​Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáoTải Xuống
Nghị địnhNghị định Số: 59/2012/NĐ-CP Nghị định số: 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 07 năm 2012 Về theo dõi tình hình thi hành pháp luật​Tải Xuống
Nghị địnhNghị định Số 07/2012/NĐ-CP Nghị định Số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012​ Quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành Tải Xuống
Nghị địnhNghị định số 97/2011/NĐ-CP Nghị định số 97/2011/NĐ-CP Quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh traTải Xuống
Nghị địnhNghị định số 86/2011/NĐ-CP Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh traTải Xuống
Nghị định​Nghị định số: 68/2011/NĐ-CP Nghị định số: 68/2011/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 03 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập.Tải Xuống
Nghị địnhNghị định số: 19/2008/NĐ-CP Nghị định số: 19/2008/NĐ-CP​ Quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm trong hoạt động phòng, chống tham nhũngTải Xuống
Nghị địnhNghị định số: 158/2007/NĐ-CP Nghị định số: 158/2007/NĐ-CP Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chứcTải Xuống
Nghị địnhNghị định số: 102/2007/NĐ-CPNghị định số: 102/2007/NĐ-CP Quy định thời hạn không được kinh doanh trong lĩnh vực có trách nhiệm quản lý đối với những người là cán bộ, công chức, viên chức sau khi thôi giữ chức vụTải Xuống
Nghị địnhNghị định số: 37/2007/NĐ-CPNghị định số: 37/2007/NĐ-CP Về minh bạch tài sản, thu nhậpTải Xuống
Nghị định​Nghị định số 26/2013/NĐ-CP​Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29/03/2013 của Chính phủ : Về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Xây dựng​Tải Xuống
Nghị định​Nghị định số 17/2013/NĐ-CP​Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 2 năm 2013 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang​Tải Xuống
Nghị địnhNghị định số 211/2013/NĐ-CPNghị định số 211/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quTải Xuống
Nghị địnhNghị định số 150/2013/NĐ-CP Nghị định số 150/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chứcTải Xuống
Nghị địnhNghị định số 130/2020/NĐ-CPNghị định số 20/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vịTải Xuống
Nghị địnhNghị định số 64/2014/NĐ-CPNghị định số 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật tiếp công dân Tải Xuống
Nghị địnhNghị định 159/2016/NĐ-CPNghị định Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dânTải Xuống
Nghị địnhNghị định số 33/2015/NĐ-CPQuy định việc thực hiện kết luận thanh traTải Xuống
Nghị địnhNghị định số 92/2014/NĐ-CPNghị định Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 16 Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh traTải Xuống
Nghị địnhNghị định số 49/2014/NĐ-CPNghị định Về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữuTải Xuống

TIN MỚI
THÔNG TIN CHUNG