Bạn đang ở :   Văn Bản Pháp Luật > Nghị định
    Đăng Nhập
 Thể LoạiTiêu ĐềMô Tả 
Nghị địnhNghị định số 59/2012/NĐ-CP Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 07 năm 2012 Về theo dõi tình hình thi hành pháp luật​Tải Xuống
Nghị địnhNghị định Số 07/2012/NĐ-CP Nghị định Số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012​ Quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành Tải Xuống
Nghị địnhNghị định số 97/2011/NĐ-CP Nghị định số 97/2011/NĐ-CP Quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh traTải Xuống
Nghị địnhNghị định số 86/2011/NĐ-CP Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh traTải Xuống
Nghị địnhNghị định số 19/2008/NĐ-CP Nghị định số 19/2008/NĐ-CP​ Quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm trong hoạt động phòng, chống tham nhũngTải Xuống
Nghị định​Nghị định số 17/2013/NĐ-CP​Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 2 năm 2013 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang​Tải Xuống
Nghị địnhNghị định số 130/2020/NĐ-CPNghị định số 20/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vịTải Xuống
Nghị địnhNghị định số 64/2014/NĐ-CPNghị định số 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật tiếp công dân Tải Xuống
Nghị địnhNghị định 159/2016/NĐ-CPNghị định Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dânTải Xuống
Nghị địnhNghị định số 33/2015/NĐ-CPQuy định việc thực hiện kết luận thanh traTải Xuống
Nghị địnhNghị định số 92/2014/NĐ-CPNghị định Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 16 Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh traTải Xuống
Nghị địnhNghị định số 49/2014/NĐ-CPNghị định Về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữuTải Xuống