Bạn đang ở :   Văn Bản Pháp Luật > Nghị quyết
    Đăng Nhập
 Thể LoạiTiêu ĐềMô Tả 
Nghị quyếtNghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND, ngày 21/7/2017Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND, ngày 21/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon TumTải Xuống
Nghị quyếtNghị quyết số 21/NQ-CP, ngày 12/5/2009Nghị quyết Ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020Tải Xuống
Nghị quyết liên tịchNghị quyết liên tịch Số: 813/2008/NQLT-TTCP-BTTUBTƯMTTQVN-TƯHNDVNNghị quyết liên tịch Ban hành quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn với Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam, Hội nông dân cùng cấp trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáoTải Xuống
Nghị quyếtNghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND, ngày 21/7/2017Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND, ngày 21/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại các Trụ sở Tiếp công dân hoặc địa điểm Tiếp côngTải Xuống