Bạn đang ở :   Văn Bản Pháp Luật > Quyết định
    Đăng Nhập
 Thể LoạiTiêu ĐềMô Tả 
Quyết địnhQuyết định số: 31/2012/QĐ-TTg Quyết định số: 31/2012/QĐ-TTg ngày 26 tháng 7 năm 2012 về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về phòng chống tham nhũng Tải Xuống
Quyết địnhQuyết định số: 31/2011/QĐ-TTgQuyết định số: 31/2011/QĐ-TTg quy định việc công khai, minh bạch, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định pháp luật về an sinh xã hộiTải Xuống
Quyết địnhQuyết định 858/QĐ-TTgQuyết định 858/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2010 phê duyệt Đề án Đổi mới công tác tiếp công dân do Thủ tướng Chính phủ ban hànhTải Xuống
Quyết địnhQuyết định số: 137/2009/QĐ-TTg ​Phê duyệt Đề án đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng Tải Xuống
Quyết địnhQuyết định số 64/2007/QĐ-TTg ​Quy chế về việc tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chứcTải Xuống
Quyết địnhQuyết định số: 13/2007/QĐ-TTgQuyết định số: 13/2007/QĐ-TTg về thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và Quy chế hoạt động của Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũngTải Xuống
Quyết địnhQuyết định số: 1424/QĐ-TTgQuyết định số: 1424/QĐ-TTg của Thủ thướng Chính phủ ngày 31 tháng 10 năm 2006 về việc thành lập Cục Chống tham nhũng thuộc Thanh tra Chính phủTải Xuống
Quyết địnhQuyết định số: 30/2006/QĐ-TTgQuyết định số: 30/2006/QĐ-TTg chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũngTải Xuống
Quyết địnhQuyết định số 1426/QĐ-TTCPQuyết định số 1426/QĐ-TTCP, ngày 06/06/2016 V/v phê duyệt "Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với UBND cấp tỉnh"Tải Xuống
Quyết địnhQuyết định số 39/2016/QĐ-UBND, ngày 28/9/2016Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND, ngày 28/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Ban hành quy định tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng, phó các tổ chức thuộc thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở và ngang sở; Chánh Thanh tra, Phó Chánh ThanTải Xuống
Quyết địnhQuyết định số 67/2017/QĐ-UBNDQuyết định ban hành Quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Kon TumTải Xuống
Quyết địnhQuyết định số 111/2019/QĐ-UBND ngày 04/3/2019Quyết định về việc sắp xếp kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong năm 2019Tải Xuống