Đăng Nhập
 Thể LoạiTiêu ĐềMô Tả 
Thông tưThông tư 08/2014/TT-TTCP Thông tư quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh traTải Xuống
Thông tưThông tư 08/2015/TT-TTCPThông tư quy định về Sổ nhật ký đoàn thanh tra.Tải Xuống
Thông tưThông tư 07/2014/TT-TTCP ​Thông tư Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánhTải Xuống
Thông tưThông tư 06/2014/TT-TTCPThông tư quy định quy trình tiếp công dân​Tải Xuống
Thông tưThông tư 06/2015/TT-TTCPThông tư Quy định về rà soát, hệ thống hóa, pháp điển, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ Tải Xuống
Thông tưThông tư 09/2012/TT-BKHĐTSố: 09/2012/TT-BKHĐT ngày 06 tháng 12 năm 2012 Quy định về việc xây dựng, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Kế hoạch và Đầu tư​Tải Xuống
Thông tưThông tư số 05/2014/TT-TTCPQuy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh traTải Xuống
Thông tưThông tư số: 217/2012/TT-BTCThông tư số: 217/2012/TT-BTC ngày 17 tháng 12 năm 2012 Quy định sửa đổi, bổ sung mục lục ngân sách nhà nước​Tải Xuống
Thông tưThông tư số 03/2016/TT-TTCPThông tư Quy định về trang phục đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dânTải Xuống
Thông tưThông tư 09/2014/TT-TTCPThông tư quy định tiêu chuẩn chức danh Phó Chánh Thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngTải Xuống
Thông tưThông tư số 01/2017/TT-TTCPThông tư Quy định xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra”Tải Xuống
Thông tưthông tư 05/2015/TT-TTCPthông tư 05/2015/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ Quy định về giám sát hoạt động của đoàn Thanh traTải Xuống
Thông tư03/2014/TTLT-TTCP-BNVThông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thanh tra quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnhTải Xuống
 Chỉ thị số 14/CT-TTg Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 18 tháng 5 năm 2012 về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.Tải Xuống
Thông tư01/2014/TT-TTCP quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng thanh tra, kế hoạch thanh traTải Xuống
Thông tư​Thông tư 01/TT-TTCP​Thông tư 01/TT-TTCP ngày 12 tháng 03 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ: Quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh traTải Xuống
Thông tư​Thông tư số 01/2016/TTCP Quy định công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thanh tra.Tải Xuống
 Chỉ thị số 1671/CT-TTCP ngày 4/7/2016 của Thanh tra Chính phủ về việc phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn qu​ốc lần Tải Xuống
Thông tưThông tư 02/2015/TT-TTCP Thông tư 02/2015/TT-TTCP về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước Tải Xuống
Thông tưThông tư 05/2013/TT-TTCPThông tư 05/2013/TT-TTCP ngày 29/7/2013 Quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tố cáo​Tải Xuống
Thông tưThông tư 01/2015/TTLT-TTCP-BNV Thông tư liên tịch quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng​​​Tải Xuống
 Chỉ thị số 32-CT/TWChỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamTải Xuống
 Chỉ thị số: 20/2007/CT-TTgChỉ thị số: 20/2007/CT-TTg về việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nướcTải Xuống