banner
Thứ 2, ngày 15 tháng 7 năm 2024
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
08/TB-TTr 23/1/2024 Thông báo Kết quả theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra
135/TB-TTr 25/12/2023 Thông báo Lịch Tiếp công dân định kỳ của Chánh Thanh tra tỉnh năm 2024
131/TB-TTr 20/12/2023 Thông báo Lịch trực cơ quan của lãnh đạo, công chức trong dịp Lễ Giáng sinh năm 2023 và Tết Dương lịch năm 2024
125/TB-TTr 8/12/2023 Thông báo Kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra
126/TB-TTr 8/12/2023 Thông báo Kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra
124/TB-TTr 7/12/2023 Thông báo Kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra
121/TB-TTr 30/11/2023 Thông báo Kết quả thực hiện kết luận thanh tra
97/TB-TTr 27/9/2023 Thông báo Kết quả đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra
93/TB-TTr 21/9/2023 Thông báo Kết quả thực hiện kết luận thanh tra
94/TB-TTr 21/9/2023 Thông báo Kết quả theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra
89/TB-TTr 14/9/2023 Thông báo Kết quả thực hiện kết luận thanh tra
76/TB-TTr 18/8/2023 Thông báo Kết quả theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra
73/TB-TTr 8/8/2023 Thông báo Kết quả thực hiện kết luận thanh tra
74/TB-TTr 8/8/2023 Thông báo Kết quả theo dõi thực hiện kết luận thanh tra
63/TB-TTr 13/7/2023 Thông báo Kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra
57/TB-TTr 4/7/2023 Kết quả đôn đốcviệcthực hiện kết luận thanh tra
58/TB-TTr 4/7/2023 Thông báo Kết quả theo dõi việcthực hiện kết luận thanh tra
55/TB-TTr 23/6/2023 Thông báo Kết quả thực hiện kết luận thanh tra
52/TB-TTr 19/6/2023 Thông báo Kết quả kiểm tra việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra và báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra năm 2022 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
46/TB-TTr 30/5/2023 Thông báo kết quả kiểm tra việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra và báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra năm 2022 tại Sở Lao động -Thương binh và Xã hội
Trang sau

 

Trang thông tin điện tử Thanh tra tỉnh Kon Tum thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Thanh tra Tỉnh Kon Tum, 144 - Bà Triệu - TP Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: A Vượng - Chánh Thanh tra Tỉnh.
Điện thoại: 02603.862200 ; Fax: 02603.862200; Email: thanhtratinh-kontum@chinhphu.vn.
507695 Tổng số người truy cập: 392 Số người online:
TNC Phát triển: