banner
Thứ 6, ngày 1 tháng 12 năm 2023
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
84/BC-TTr 19/6/2023 Báo cáo công tác thanh tra, KNTC, PCTN quý II
85/BC-TTr 19/6/2023 Báo cáo công tác thanh tra, KNTC, PCTN 6 tháng
27/BC –TTr 17/3/2023 Báo cáo công tác thanh tra, KNTC, PCTN quý I

 

Trang thông tin điện tử Thanh tra tỉnh Kon Tum thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Thanh tra Tỉnh Kon Tum, 144 - Bà Triệu - TP Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: A Vượng - Chánh Thanh tra Tỉnh.
Điện thoại: 02603.862200 ; Fax: 02603.862200; Email: thanhtratinh-kontum@chinhphu.vn.
242471 Tổng số người truy cập: 1270 Số người online:
TNC Phát triển: