banner
Thứ 7, ngày 20 tháng 7 năm 2024
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
09/TB-TTr 23/1/2024 Thông báo Kết quả theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra và ý kiến chỉ đạo thực hiện kết luận thanh tra
Thông tư số 01/2021/TT-TTCP ngày 11/3/2021 1/1/1900 Thông tư số 01/2021/TT-TTCP ngày 11/3/2021
Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 1/1/1900 Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021
Thông tư số 03/2021/TT-TTCP ngày 30/9/2021 1/1/1900 Thông tư số 03/2021/TT-TTCP ngày 30/9/2021
Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 1/1/1900 Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021
Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 1/1/1900 Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021
Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 1/1/1900 Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021
​Thông tư 01/TT-TTCP 1/1/1900 ​Thông tư 01/TT-TTCP
Thông tư số: 217/2012/TT-BTC 1/1/1900 Thông tư số: 217/2012/TT-BTC
Thông tư 09/2012/TT-BKHĐT 1/1/1900 Thông tư 09/2012/TT-BKHĐT
Thông tư 05/2013/TT-TTCP 1/1/1900 Thông tư 05/2013/TT-TTCP
01/2014/TT-TTCP 1/1/1900 01/2014/TT-TTCP
03/2014/TTLT-TTCP-BNV 1/1/1900 03/2014/TTLT-TTCP-BNV
Thông tư số 05/2014/TT-TTCP 1/1/1900 Thông tư số 05/2014/TT-TTCP
thông tư 05/2015/TT-TTCP 1/1/1900 thông tư 05/2015/TT-TTCP
Thông tư số 07/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 1/1/1900 Thông tư số 07/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021
Thông tư 06/2014/TT-TTCP 1/1/1900 Thông tư 06/2014/TT-TTCP
Thông tư 07/2014/TT-TTCP 1/1/1900 Thông tư 07/2014/TT-TTCP
Thông tư 08/2014/TT-TTCP 1/1/1900 Thông tư 08/2014/TT-TTCP
Thông tư 02/2015/TT-TTCP 1/1/1900 Thông tư 02/2015/TT-TTCP
Trang sau

 

Trang thông tin điện tử Thanh tra tỉnh Kon Tum thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Thanh tra Tỉnh Kon Tum, 144 - Bà Triệu - TP Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: A Vượng - Chánh Thanh tra Tỉnh.
Điện thoại: 02603.862200 ; Fax: 02603.862200; Email: thanhtratinh-kontum@chinhphu.vn.
516469 Tổng số người truy cập: 1607 Số người online:
TNC Phát triển: