banner
Thứ 2, ngày 15 tháng 7 năm 2024
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Nghị định số 59/2012/NĐ-CP 1/1/1900 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP
Nghị định Số 07/2012/NĐ-CP 1/1/1900 Nghị định Số 07/2012/NĐ-CP
Nghị định số 97/2011/NĐ-CP 1/1/1900 Nghị định số 97/2011/NĐ-CP
Nghị định số 86/2011/NĐ-CP 1/1/1900 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP
Nghị định số 19/2008/NĐ-CP 1/1/1900 Nghị định số 19/2008/NĐ-CP
​Nghị định số 17/2013/NĐ-CP 1/1/1900 ​Nghị định số 17/2013/NĐ-CP
Nghị định số 130/2020/NĐ-CP 1/1/1900 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP
Nghị định số 64/2014/NĐ-CP 1/1/1900 Nghị định số 64/2014/NĐ-CP
Nghị định 159/2016/NĐ-CP 1/1/1900 Nghị định 159/2016/NĐ-CP
Nghị định số 33/2015/NĐ-CP 1/1/1900 Nghị định số 33/2015/NĐ-CP
Nghị định số 92/2014/NĐ-CP 1/1/1900 Nghị định số 92/2014/NĐ-CP
Nghị định số 49/2014/NĐ-CP 1/1/1900 Nghị định số 49/2014/NĐ-CP

 

Trang thông tin điện tử Thanh tra tỉnh Kon Tum thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Thanh tra Tỉnh Kon Tum, 144 - Bà Triệu - TP Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: A Vượng - Chánh Thanh tra Tỉnh.
Điện thoại: 02603.862200 ; Fax: 02603.862200; Email: thanhtratinh-kontum@chinhphu.vn.
507692 Tổng số người truy cập: 388 Số người online:
TNC Phát triển: