banner
Thứ 3, ngày 30 tháng 5 năm 2023
Đang cập nhật thông tin...
article VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
Số:Nghị định số 19/2008/NĐ-CP Ngày ban hành:1/1/1900
Số:Thông tư số 03/2021/TT-TTCP ngày 30/9/2021 Ngày ban hành:1/1/1900
Số:Nghị định số 86/2011/NĐ-CP Ngày ban hành:1/1/1900
Số:Nghị định số 97/2011/NĐ-CP Ngày ban hành:1/1/1900
Số:Nghị định Số 07/2012/NĐ-CP Ngày ban hành:1/1/1900
Số:Nghị định số 59/2012/NĐ-CP Ngày ban hành:1/1/1900
Hinh Anh


 

play_circle_filled THƯ VIỆN VIDEOS

 

Trang thông tin điện tử Thanh tra tỉnh Kon Tum thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Thanh tra Tỉnh Kon Tum, 144 - Bà Triệu - TP Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: A Vượng - Chánh Thanh tra Tỉnh.
Điện thoại: 02603.862200 ; Fax: 02603.862200; Email: thanhtratinh-kontum@chinhphu.vn.
17719 Tổng số người truy cập: 473 Số người online:
TNC Phát triển: