banner
Thứ 7, ngày 22 tháng 6 năm 2024

Kết luận thanh tra Về trách nhiệm của Trưởng ban về lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ tại Ban Dân tộc tỉnh

6-12-2023

Kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

19-10-2023

Kết luận thanh tra Việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy

31-7-2023

Thông báo Kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Uỷ ban nhân dân thành phố Kon Tum và các cơ quan thuộc quyền quản lý của Uỷ ban nhân dân thành phố

21-6-2023

Thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí; công tác Đầu tư xây dựng cơ bản tại Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh và các đơn vị trực thuộc

19-6-2023

Kết luận thanh tra tại UBND huyện Đăk Tô và các đơn vị trực thuộc

6-5-2023

 Kết luận thanh tra tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đăk Tô

1-12-2022

 Kết luận thanh tra tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ngọc Hồi

1-12-2022

 Kết luận thanh tra tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đăk Hà

1-12-2022

 Thông báo Kết luận thanh tra tại UBND huyện Sa Thầy và các đơn vị trực thuộc huyện

1-12-2022

 Thông báo Kết luận thanh tra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Kon Plông

15-11-2022

 Thông báo Kết luận thanh tra tại UBND huyện Đăk Glei và các đơn vị trực thuộc

14-11-2022

 Thông báo Kết luận thanh tra việc quản lý sử dụng đất rừng và đất khác; quản lý sử dụng tài chính tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp IaH’Drai

29-4-2022

 Kết luận thanh tra về việc thanh tra tại Sở Ngoại vụ

8-2-2022

 Kết luận thanh tra tại UBND huyện Tu Mơ Rông và các đơn vị trực thuộc

8-2-2022

 Kết luận thanh tra về việc thanh tra các Dự án phát triển nuôi heo địa phương được thực hiện trên địa bàn huyện Kon Plong thuộc các Chương trình 135 và 30A năm 2020

8-2-2022

 THÔNG BÁO Kết luận thanh tra tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glei

26-10-2021

THÔNG BÁO Kết luận thanh tra Về việc thanh tra tại Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy và các đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện

25-10-2021

 THÔNG BÁO Kết luận thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luậtvề đấu thầu đốivới Gói thầu số 2 “về thực hiện Dịch vụ sự nghiệp côngsử dụng kinh phí ngân sách và sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Kon Tum năm 2021”

26-8-2021

 THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi

12-4-2021

 Vào lúc 14h00p, ngày 25/02/2021, tại Hội trường Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 106/QĐ-TTr ngày 23/10/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh Kon Tum tiến hành công bố Kết luận thanh tra của Chánh Thanh tra về việc thanh tra toàn diện trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng; quản lý tài chính giai đoạn 2018-2019.

1-4-2021

 THÔNG BÁO Kết luận Thanh tra Về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng; về tài chính-kế toán; việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước; thanh tra toàn diện trong công tác quản lý, bảo vệ rừng; phòng chống cháy rừng tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô

11-1-2021

 THÔNG BÁO Kết luận thanh tra tại UBND huyện Ngọc Hồi và các đơn vị trực thuộc

6-1-2021

 THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra từ năm 2017 - 2019

10-12-2020

 THÔNG BÁO Kết luận thanh tra việc triển khai, tổ chức thực hiện Dự án khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng khu vực phía Tây Quốc lộ 14 (đoạn từ Chùa Kỳ Quang đến đường dây 500 Kv), thôn 3, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà

31-8-2020

Trang sau


 

Cà phê nguyên chất, Càng phê rang, cà phê chất lượng cao Cà phê nguyên chất, Càng phê rang, cà phê chất lượng cao
play_circle_filled THƯ VIỆN VIDEOS

 

Trang thông tin điện tử Thanh tra tỉnh Kon Tum thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Thanh tra Tỉnh Kon Tum, 144 - Bà Triệu - TP Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: A Vượng - Chánh Thanh tra Tỉnh.
Điện thoại: 02603.862200 ; Fax: 02603.862200; Email: thanhtratinh-kontum@chinhphu.vn.
456083 Tổng số người truy cập: 1455 Số người online:
TNC Phát triển: