banner
Thứ 3, ngày 30 tháng 5 năm 2023
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
39/TB-TTr 26/4/2023 TB Lịch trực cơ quan của lãnh đạo, công chức trong dịp nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Lễ 30/4 và 01/5 (Từ ngày 29/4/2023 đến ngày 03/5/2023)
Thông tư số 01/2021/TT-TTCP ngày 11/3/2021 1/1/1900 Thông tư số 01/2021/TT-TTCP ngày 11/3/2021
Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 1/1/1900 Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021
Nghị định số 59/2012/NĐ-CP 1/1/1900 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP
Nghị định Số 07/2012/NĐ-CP 1/1/1900 Nghị định Số 07/2012/NĐ-CP
Nghị định số 97/2011/NĐ-CP 1/1/1900 Nghị định số 97/2011/NĐ-CP
Nghị định số 86/2011/NĐ-CP 1/1/1900 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP
Thông tư số 03/2021/TT-TTCP ngày 30/9/2021 1/1/1900 Thông tư số 03/2021/TT-TTCP ngày 30/9/2021
Nghị định số 19/2008/NĐ-CP 1/1/1900 Nghị định số 19/2008/NĐ-CP
Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 1/1/1900 Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021
Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 1/1/1900 Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021
Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 1/1/1900 Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021
Quyết định số: 31/2012/QĐ-TTg 1/1/1900 Quyết định số: 31/2012/QĐ-TTg
Quyết định số: 31/2011/QĐ-TTg 1/1/1900 Quyết định số: 31/2011/QĐ-TTg
Quyết định 858/QĐ-TTg 1/1/1900 Quyết định 858/QĐ-TTg
Quyết định số: 137/2009/QĐ-TTg 1/1/1900 Quyết định số: 137/2009/QĐ-TTg
Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg 1/1/1900 Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg
Quyết định số: 13/2007/QĐ-TTg 1/1/1900 Quyết định số: 13/2007/QĐ-TTg
Quyết định số: 1424/QĐ-TTg 1/1/1900 Quyết định số: 1424/QĐ-TTg
Quyết định số: 30/2006/QĐ-TTg 1/1/1900 Quyết định số: 30/2006/QĐ-TTg
Trang sau

 

Trang thông tin điện tử Thanh tra tỉnh Kon Tum thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Thanh tra Tỉnh Kon Tum, 144 - Bà Triệu - TP Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: A Vượng - Chánh Thanh tra Tỉnh.
Điện thoại: 02603.862200 ; Fax: 02603.862200; Email: thanhtratinh-kontum@chinhphu.vn.
17728 Tổng số người truy cập: 488 Số người online:
TNC Phát triển: