banner
Thứ 7, ngày 22 tháng 6 năm 2024
Lãnh đạo Thanh tra tỉnh tiếp công dân định kỳ tại trụ sở Thanh tra tỉnh ngày 26/6/2023

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh tiếp công dân định kỳ tại trụ sở Thanh tra tỉnh ngày 26/6/2023

26-6-2023

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh tiếp công dân định kỳ tại trụ sở Thanh tra tỉnh ngày 25/5/2023

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh tiếp công dân định kỳ tại trụ sở Thanh tra tỉnh ngày 25/5/2023

25-5-2023

Chánh Thanh tra tỉnh tiếp công dân định kỳ tại trụ sở Thanh tra tỉnh ngày 25/4/2023

Chánh Thanh tra tỉnh tiếp công dân định kỳ tại trụ sở Thanh tra tỉnh ngày 25/4/2023

25-4-2023

 Đổi mới và có giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

1-6-2021

 Thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ

18-10-2019

(kontum.gov.vn) Sáng 07/5, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tưởng Chính phủ và Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp kéo dài. Đồng chí Lê Minh Khái - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì Hội nghị.

 

8-5-2019

   Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 được Quốc hội Khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/6/2018, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019; là công cụ pháp lý quan trọng bảo đảm và bảo vệ quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013 và có nhiều điểm mới so với Luật Tố cáo 2011.

29-10-2018

     Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tại Văn bản 2079/UBND-TD ngày 27/7/2018 và Văn bản số 2420/UBND-TD ngày 27/8/2018 V/v thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Nghị quyết của HĐND tỉnh về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

17-9-2018

 

 

Ngày 24/8, tại Quảng Ninh, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long, đại diện lãnh đạo một số cơ quan Trung ương và Lãnh đạo Thanh tra, Ban tiếp công dân 32 tỉnh, thành trên cả nước.

11-9-2018

 

 

Ngày 24/8, tại Quảng Ninh, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long, đại diện lãnh đạo một số cơ quan Trung ương và Lãnh đạo Thanh tra, Ban tiếp công dân 32 tỉnh, thành trên cả nước.

11-9-2018

 Công văn yêu cầu báo cáo kết quả triển khai Hệ thống CSDL quốc gia về KN, TC

21-8-2018

 

27-4-2018

 

30-3-2018

 Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về Khiếu nại, tố cáo

Địa chỉ truy cập Hệ thống: csdlqgkntc.thanhtra.gov.vn

Quản trị đơn vị đăng nhập tại địa chỉ: adminkntc.thanhtra.gov.vn

30-3-2018

Sáng ngày 08/11/2017, tiếp tục Chương trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội đã nghe Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Tố cáo (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Tố cáo (sửa đổi).

13-11-2017

Hội nghị triển khai, quán triệt kế hoạch tiếp công dân, xử lý đơn thư phục vụ ĐH Đảng XII

Ngày 12/01/2016, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh đã chủ trì Hội nghị triển khai, quán triệt các đơn vị có liên quan để thực hiện thống nhất và hiệu quả các kế hoạch của TTCP trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ Đại hội lần thứ XII của Đảng.

19-1-2016

Kiểm thử phần mềm “Cơ sở dữ liệu quốc gia về KNTC”

 

 Thực hiện Quyết định số 1561/QĐ-TTCP ngày 11/7/2013 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc phê duyệt dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về KN, TC”, sáng ngày 13/11, tại TTCP, Trung tâm Thông tin đã tổ chức thực hiện kiểm thử, vận hành phần mềm nội bộ “Cơ sở dữ liệu quốc gia về KN, TC”.Tham dự có đại diện chủ đầu tư - Vụ trưởng, Giám đốc Trung tâm Thông tin Nguyễn Đức Thắng; Nhà thầu - Công ty liên doanh Savis HPT cùng đại diện lãnh đạo và các cán bộ làm công tác chuyên môn thuộc các cục, vụ, đơn vị TTCP.

16-11-2015

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, Luật Tiếp công dân và Nghị định 64/2014/NĐ-CP và dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW

Ngày 19/9, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên, Phó Ban Nội chính Trung Ương Phan Đình Trạc và Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Luật tiếp công dân đã được Quốc hội khoá XIII thông qua tại kỳ họp thứ 6 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2014); Nghị định 64/2014/NĐ-CP về hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân và dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Thanh tra Chính phủ

23-9-2014

Tập huấn Thông tư 02/2014/TT-TTCP quy định chi tiết hướng dẫn thực hiện Nghị định 90 của Chính phủ

 

Trong 2 ngày 5-6/6, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị tập huấn Thông tư số 02/2014/TT-TTCP quy định chi tiết hướng dẫn thực hiện Nghị định số 90/2013/NĐ-CP quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hiệp, Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra - Thanh tra Chính phủ chủ trì với sự tham dự của đại diện thanh tra các bộ, ngành, địa phương khu vực phía Bắc.​

10-6-2014

Hội thảo lấy ý kiến xây dựng Thông tư về tiếp dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo

Ngày 19/5 tại Ninh Bình, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh đã chủ trì Hội thảo lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Thông tư hướng dẫn quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị thay thế Thông tư 04/2010/TT-TTCP ngày 26/8/2010 và Thông tư thay thế Thông tư 07/2011/TT-TTCP ngày 28/7/2011 về hướng dẫn quy trình tiếp công dân.

2-6-2014

Lấy ý kiến sửa đổi Thông tư 04/2010/TT-TTCP

Ngày 29/10, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Phó tổng Thanh tra Nguyễn Đức Hạnh đã chủ trì họp về sửa đổi Thông tư 04/2010/TT-TTCP ngày 26/8/2010 (Thông tư quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo. Tham dự buổi làm việc có đai diện Lãnh đạo Vụ Tiếp dân Xử lý đơn thư,  Cục I, II, IV, TTCP, đại diện lãnh đạo thanh tra một số bộ, ngành địa phương khu vực phía Bắc.

30-10-2013

Ngày 30/9/2013, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư số 06/2013/TT-TTCP quy định quy trình giải quyết tố cáo thay thế cho Thông tư số 01/2009/TT-TTCP ngày 15/12/2009 của Thanh tra Chính phủ.

11-10-2013

Tổng kết công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài khu vực Miền Trung – Tây Nguyên

Ngày 12/8, tại Quảng Bình, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 1130/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ khu vực Miền Trung – Tây Nguyên. Đồng chí Huỳnh Phong Tranh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì Hội nghị. Các đồng chí Nguyễn Đức Hạnh, Nguyễn Chiến Bình, Lê Thị Thủy, Phó tổng Thanh tra Chính phủ, đại diện Ban Nội chính Trung ương, đại diện Lãnh đạo HĐND, UBND, đại diện Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng Lãnh đạo Thanh tra 18 tỉnh thuộc khu vực Miền Trung – Tây Nguyên tham dự Hội nghị.

16-8-2013

Trong 2 ngày 09 và 10/4, tại Nghệ An, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng đã chủ Hội thảo lấy ý kiến đóng góp cho Dự thảo Thông tư quy trình giải quyết tố cáo và Thông tư quy định quy trình thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tố cáo. Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo thanh tra một số tỉnh, thành phố phía Bắc và thanh tra một số bộ, ngành Trung ương.

11-4-2013

Chiều ngày 1/4, tại Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã diễn ra cuộc họp báo cáo kết quả việc thực hiện Kế hoạch 1130. Tổng TTCP Huỳnh Phong Tranh chủ trì cuộc họp, tham dự có các đồng chí Phó tổng TTCP: Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Đức Hạnh; đại diện lãnh đạo các cục vụ đơn vị TTCP, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy TTCP.

2-4-2013

Trang sau


 

Cà phê nguyên chất, Càng phê rang, cà phê chất lượng cao Cà phê nguyên chất, Càng phê rang, cà phê chất lượng cao
play_circle_filled THƯ VIỆN VIDEOS

 

Trang thông tin điện tử Thanh tra tỉnh Kon Tum thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Thanh tra Tỉnh Kon Tum, 144 - Bà Triệu - TP Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: A Vượng - Chánh Thanh tra Tỉnh.
Điện thoại: 02603.862200 ; Fax: 02603.862200; Email: thanhtratinh-kontum@chinhphu.vn.
455959 Tổng số người truy cập: 650 Số người online:
TNC Phát triển: