banner
Thứ 7, ngày 22 tháng 6 năm 2024

 Thông báo số 81/TB-TTr ngày 21/9/2022 vv tiếp tục đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra

16-12-2022

 Thông báo số 95/TB-TTr ngày 14/10/2022, thông báo Kết quả kiểm tra việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra và báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra năm 2021 tại UBND huyện Đăk Glei

15-12-2022

 Thông báo số 87/TB-TTr ngày 26/9/2022, thông báo Kết quả kiểm tra việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra và báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra năm 2021 tại Ủy ban nhân dân huyện Sở Sở Kế hoạch và Đầu tư

15-12-2022

 Thông báo số 86/TB-TTr ngày 26/9/2022, thông báo Kết quả kiểm tra việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra và báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra năm 2021 tại Ủy ban nhân dân huyện Sở Nội vụ

15-12-2022

 Thông báo số 85/TB-TTr ngày 26/9/2022, thông báo Kết quả kiểm tra việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra và báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra năm 2021 tại Ủy ban nhân dân huyện  Ia H’Drai

15-12-2022

 Thông báo số 84/TB-TTr ngày 26/9/2022, thông báo Kết quả kiểm tra việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra và báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra năm 2021 tại Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông

15-12-2022

 Thông báo số 115/TB-TTr ngày 25/11/2022 Thông báo kết quả theo dõi thực hiện kết luận thanh tra

15-12-2022

 Thông báo số 97/TB-TTr ngày 20/10/2022 Thông báo kết quả theo dõi thực hiện kết luận thanh tra

15-12-2022

 Thông báo số 76/TB-TTr ngày 16/9/2022 Thông báo kết quả theo dõi thực hiện kết luận thanh tra

15-12-2022

 Thông báo số 74/TB-TTr ngày 9/9/2022 Thông báo kết quả theo dõi thực hiện kết luận thanh tra

15-12-2022

 Thông báo số 72/TB-TTr ngày 06/9/2022, thông báo Kết quả kiểm tra việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra và báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra năm 2021 tại UBND thành phố Kon Tum

30-11-2022

 Thông báo số 71/TB-TTr ngày 06/9/2022, thông báo Kết quả kiểm tra việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra và báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra năm 2021 tại Sở Xây dựng

30-11-2022

 Thông báo số 70/TB-TTr ngày 06/9/2022, thông báo Kết quả kiểm tra việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra và báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra năm 2021 tại Sở Tư pháp

30-11-2022

 Thông báo số 69/TB-TTr ngày 06/9/2022, thông báo Kết quả kiểm tra việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra và báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra năm 2021 tại Sở Giao thông vận tải

30-11-2022

 Thông báo số 73/TB-TTr ngày 24/8/2022 Thông báo kết quả theo dõi thực hiện kết luận thanh tra

30-11-2022

 Thông báo số 63/TB-TTr ngày 24/8/2022 Thông báo kết quả thực hiện kết luận thanh tra

30-11-2022

 Thông báo số 57/TB-TTr ngày 29/7/2022 Thông báo kết quả thực hiện kết luận thanh tra

30-11-2022

 Thông báo số 53/TB-TTr ngày 15/7/2022 Thông báo kết quả theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra

30-11-2022

 Thông báo số 49/TB-TTr ngày 07/7/2022 Thông báo kết quả theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra

30-11-2022

 Thông báo số 48/TB-TTr ngày 07/7/2022 Thông báo kết quả thực hiện kết luận thanh tra 

30-11-2022

 Thông báo số 45/TB-TTr ngày 27/6/2022 vv Kết quả theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra

27-6-2022

 Thông báo số 43/TB-TTr ngày 24/6/2022 vv Kết quả việc thực hiện kết luận thanh tra

27-6-2022

 Thông báo số 41/TB-TTr ngày 21/6/2022 vv Kết quả việc thực hiện kết luận thanh tra

27-6-2022

 Thông báo số 36/TB-TTr ngày 25/5/2022 vv Kết quả việc thực hiện kết luận thanh tra

27-6-2022

 Thông báo số 31/TB-TTr ngày 09/5/2022 vv Kết quả theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra

27-6-2022

Trang sau


 

Cà phê nguyên chất, Càng phê rang, cà phê chất lượng cao Cà phê nguyên chất, Càng phê rang, cà phê chất lượng cao
play_circle_filled THƯ VIỆN VIDEOS

 

Trang thông tin điện tử Thanh tra tỉnh Kon Tum thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Thanh tra Tỉnh Kon Tum, 144 - Bà Triệu - TP Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: A Vượng - Chánh Thanh tra Tỉnh.
Điện thoại: 02603.862200 ; Fax: 02603.862200; Email: thanhtratinh-kontum@chinhphu.vn.
456023 Tổng số người truy cập: 990 Số người online:
TNC Phát triển: