banner
Thứ 2, ngày 2 tháng 10 năm 2023
Tham gia ý kiến việc đề xuất các giải pháp liên thông kết quả giải quyết KNTC của công dân
17-9-2018

     Theo đó, UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố nghiên cứu các quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân và các văn bản pháp luật khác có liên quan, để đề xuất về các giải pháp thực hiện liên thông kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân trên địa bàn tỉnh.

     Để có cơ sở tham mưu, báo cáo đề xuất UBND tỉnh về nội dung nêu trên. Thanh tra tỉnh đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiên cứu quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân và các văn bản pháp luật khác liên quan, có ý kiến đối với nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh, Về đề xuất giải pháp liên thông kết quả giải quyết KNTC của công dân trên địa bàn; đồng thời, chủ động đề xuất các giải pháp liên thông kết quả giải quyết KNTC của công dân (nếu có).

     Ý kiến tham gia bằng văn bản, gửi về Thanh tra tỉnh chậm nhất là ngày 25/9/2018 để tổng hợp, báo cáo và đề xuất UBND tỉnh xem xét.

     Công văn yêu cầu Tham gia ý kiến việc đề xuất các giải pháp liên thông kết quả giải quyết KNTC của công dân tải tại đây./.

Số lượt xem:20579

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

 

Trang thông tin điện tử Thanh tra tỉnh Kon Tum thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Thanh tra Tỉnh Kon Tum, 144 - Bà Triệu - TP Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: A Vượng - Chánh Thanh tra Tỉnh.
Điện thoại: 02603.862200 ; Fax: 02603.862200; Email: thanhtratinh-kontum@chinhphu.vn.
151125 Tổng số người truy cập: 489 Số người online:
TNC Phát triển: