banner
Thứ 4, ngày 6 tháng 3 năm 2024
Đổi mới và có giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo
1-6-2021
external:http://thanhtravietnam.vn/tin-trong-nganh/doi-moi-va-co-giai-phap-nang-cao-hieu-luc-hieu-qua-cong-tac-thanh-tra-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-195401
Số lượt xem:6105

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

 

Trang thông tin điện tử Thanh tra tỉnh Kon Tum thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Thanh tra Tỉnh Kon Tum, 144 - Bà Triệu - TP Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: A Vượng - Chánh Thanh tra Tỉnh.
Điện thoại: 02603.862200 ; Fax: 02603.862200; Email: thanhtratinh-kontum@chinhphu.vn.
366075 Tổng số người truy cập: 2 Số người online:
TNC Phát triển: