banner
Thứ 2, ngày 15 tháng 7 năm 2024
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Quyết định số: 31/2012/QĐ-TTg 1/1/1900 Quyết định số: 31/2012/QĐ-TTg
Quyết định số: 31/2011/QĐ-TTg 1/1/1900 Quyết định số: 31/2011/QĐ-TTg
Quyết định 858/QĐ-TTg 1/1/1900 Quyết định 858/QĐ-TTg
Quyết định số: 137/2009/QĐ-TTg 1/1/1900 Quyết định số: 137/2009/QĐ-TTg
Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg 1/1/1900 Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg
Quyết định số: 13/2007/QĐ-TTg 1/1/1900 Quyết định số: 13/2007/QĐ-TTg
Quyết định số: 1424/QĐ-TTg 1/1/1900 Quyết định số: 1424/QĐ-TTg
Quyết định số: 30/2006/QĐ-TTg 1/1/1900 Quyết định số: 30/2006/QĐ-TTg
Quyết định số 111/2019/QĐ-UBND ngày 04/3/2019 1/1/1900 Quyết định số 111/2019/QĐ-UBND ngày 04/3/2019
Quyết định số 1426/QĐ-TTCP 1/1/1900 Quyết định số 1426/QĐ-TTCP
Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND, ngày 28/9/2016 1/1/1900 Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND, ngày 28/9/2016
Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND 1/1/1900 Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND

 

Trang thông tin điện tử Thanh tra tỉnh Kon Tum thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Thanh tra Tỉnh Kon Tum, 144 - Bà Triệu - TP Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: A Vượng - Chánh Thanh tra Tỉnh.
Điện thoại: 02603.862200 ; Fax: 02603.862200; Email: thanhtratinh-kontum@chinhphu.vn.
507540 Tổng số người truy cập: 218 Số người online:
TNC Phát triển: